TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

   TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

                     --------------------

THỜI KHÓA BIỂU  

Các lớp Kế toán, Quản trị kinh doanh và Marketing, bắt đầu học từ  6/8/2017
(Các bạn học viên có nhu cầu học vẫn có thể tiếp tục đăng kí.)

 TT

Tên lớp (Ký hiệu lớp)

Học buổi

Ngày bắt đầu học

  Kết

   thúc

Giảng đường

1

Kế toán trưởng, K81 (KTT81)

CS1:Tối T2->6
CS2: T7,CN

Đăng ký nhập học ngay

​Phòng 202, Nhà 12
​479 Hoàng Quốc Việt

2

Quản trị kinh doanh, K194(QTKD194)

Tối 2,3,4,5,6

Đăng ký nhập học ngay

Phòng 117,
nhà 12

3

Kế toán tổng hợp, K281(KTV280-Tối)

Tối 2,3,4,5,6

 Bắt đầu học từ tối thứ 4,
ngày 6/9               

(Phần Kế toán tổng hợp học 5b/ tuần)


/


Phòng 118,
Nhà 12

4

Đào tạo nghề Kế toán, K194B(ĐTN194B)

(Các lớp 2,5 tháng + tháng +4 tháng và 5 tháng học chung phần Kế toán tổng hợp)Tối 2,3,4,5,6

5

 Nghề Kế toán chuyên nghiệp, K124 (NKT124)

Tối 2,3,4,5,6

Bắt đầu học từ tối thứ 4, 
ngày 6/9            

/

Phòng 118,
Nhà 12

KT Sổ + ĐTN193 (A+B)
Tối 2,4,6  Bắt đầu học từ tối thứ 3,
ngày 29/8

Phòng 201,
nhà 12
BCTC, K31 (BCTC31)
+ ĐTN 191
Tối 3,5,Ch7
Bắt đầu học từ tối T3 (29/8) /
Phòng 117,
nhà 12

8

Marketing và Bán hàng, K107

Tối 3,5

Bắt đầu học từ tối T3 (29/8)

 ---

Phòng 211,
nhà 12

Ghi chú: 1Học viên đi học nhớ phải mang theo Thẻ học viên    

                2- Buổi Sáng học từ 8h-10h45,  buổi Chiều học từ 14h-16h45,  buổi Tối học từ 18h-20h45.

Tư vấn tuyển sinh
Từ 7h30 đến 19h30
 • Trụ sở chính : Phòng 101 Nhà 12 Đại học Kinh tế Quốc dân
  024.386 936 12
 • Văn phòng tuyển sinh : Phòng 101 Giảng đường B2 Đại học Kinh tế Quốc dân
  024.362 831 02
 • Văn phòng Tuyển sinh: 479 Hoàng Quốc Việt
  024.321 210 05
Đăng ký nhận thông tin
THỐNG KÊ
17-01-2018
 • Đang online:
 • Lượng thành viên:
 • Lượng khách:
 • Lượng truy cập ngày:
 • Lượng truy cập tháng:
 • Lượng truy cập năm:
 • Tổng truy cập:
 • 25
 • 0
 • 25
 • 757
 • 82025
 • 82025
 • 110339